Zespół

Zespół Tańca Dawnego Uniwersytetu Wrocławskiego jest zespołem artystycznym wpisanym do rejestru organizacji studenckich UWr. 
Naszym opiekunem jest dr Marek Cebrat, pracownik naukowo-dydaktyczny Wydziału Chemii UWr.

Działalność Zespołu jest możliwa dzięki wsparciu Prorektora ds. Studenckich UWr prof. Grzegorza Hryciuka, a także dzięki prof. Annie Trzeciak (Dziekanowi Wydziału Chemii UWr) oraz prof. Marcinowi Cieńskiemu (Dziekanowi Wydziału Filologicznego UWr). Dziękujemy!

Oficjalnie swoją działalność zespół rozpoczął 6 grudnia 2010 roku. Jesteśmy grupą studentów i absolwentów UWr oraz innych wrocławskich uczelni, których pasją jest taniec oraz kultura minionych epok. Naszym celem i marzeniem jest nie tylko opanowanie jak najszerszego repertuaru tańców dawnych, ale również możliwość prezentowania ich w pięknych, epokowych strojach przed szeroką publicznością. Pragniemy aby taniec dawny zagościł w murach Uniwersytetu Wrocławskiego i zyskał sympatię wśród całej braci uniwersyteckiej :).

Nasz repertuar obejmuje tańce epoki średniowecza i renesansu, ale uwagę koncentrujemy głównie na tańcach barokowych. Wiedzę o tańcu zdobywamy uczestnicząc w warsztatach, festiwalach i korzystając z bogatych źródeł informacji, takich jak traktaty, wydawnictwa drukowane czy interpretacje współczesnych choreografów.

Mamy nadzieję że w popularyzacji tańca dawnego pomogą nam organizowane przez nas bale, pokazy, warsztaty, a także goszczenie na uroczystościach Uniwersytetu Wrocławskiego.

Jeżeli tak jak my chcesz się bawić historią i tańcem, gorąco zapraszamy! Dołącz do nas :)