Ilustracja kontaktu
Adres:
Zespół Tańca Dawnego Uniwersytetu Wrocławskiego
Wydz. Chemii UWr.
(dr Marek Cebrat)
ul. F. Joliot-Curie 14
Wrocław dolnośląskie 50-383
E-mail:
Telefon komórkowy:
791135064